+38631234074 info@najemisup.si Facebook

Splošni pogoji za najem SUP opreme:Predmet najema:

 • Najemodajalec, imenovan tudi kot "ponudnik", omogoča najem opreme za veslanje s stoječo desko (SUP).
 • Najemodajalec zagotavlja ustrezno opremljeno SUP opremo, vključno s SUP desko, veslom in primerno varnostno opremo.

Rezervacija in plačilo:

 • Uporabnik, imenovan tudi kot "najemnik", lahko rezervira SUP opremo preko spletnega mesta, telefona ali osebno v poslovalnici.
 • Rezervacija bo potrjena ob plačilu celotnega zneska najema ali ob plačilu ustreznega depozita, če je to zahtevano.
 • V primeru odpovedi najema s strani najemnika se lahko upoštevajo določeni odpovedni stroški glede na časovni okvir odpovedi.

Prevzem in vračilo opreme:

 • Najemnik mora opremo prevzeti v dogovorjenem času in kraju.
 • Ob prevzemu opreme se izpolni pogodba o najemu, v kateri se določi čas najema in ostali pogoji.
 • Najemnik je odgovoren za vrnitev opreme v dogovorjenem času in brez poškodb. Morebitne poškodbe ali izguba opreme bodo zaračunane po veljavnem ceniku najemodajalca.

Uporaba opreme:

 • Najemnik prevzame odgovornost za uporabo SUP opreme in se zavezuje, da bo opremo uporabljal odgovorno in v skladu z navodili.
 • Najemnik je odgovoren za svojo varnost in varnost drugih oseb med uporabo SUP opreme.
 • Prepovedana je uporaba opreme pod vplivom alkohola ali drog.

Varnost in odgovornost:

 • Najemnik je odgovoren za uporabo ustrezne varnostne opreme, vključno s plavalnim jopičem, kadar je to zahtevano.
 • Najemnik mora upoštevati vse varnostne ukrepe in priporočila najemodajalca za varno veslanje.
 • Najemnik je odgovoren za morebitno škodo na opremi ali tretjim osebam, ki bi nastala med najemom.

Starostna omejitev:


 • Najemnik mora biti polnoletna oseba ali mladoletna oseba s pisnim dovoljenjem starša ali skrbnika.

Uporaba opreme zunaj dogovorjenega območja:

 • Najemnik se zavezuje, da ne bo uporabljal SUP opreme zunaj določenega območja najema, razen če je za to pridobil izrecno dovoljenje najemodajalca.

Podaljšanje najema:

 • V primeru želje po podaljšanju najema, najemnik obvesti najemodajalca pred iztekom dogovorjenega najemnega obdobja. Podaljšanje je odvisno od razpoložljivosti opreme.

Odgovornost najemodajalca:

 • Najemodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve najema opreme brez podajanja razlogov.
 • Najemodajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe ali nesreče, ki bi nastale med uporabo SUP opreme s strani najemnika.

Spremembe pogojev:

 • Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev najema SUP opreme. Spremembe začnejo veljati od trenutka objave na spletni strani ali v poslovalnici.

Reševanje sporov:

 • Morebitne spore med najemodajalcem in najemnikom rešujejo stranki s sporazumno rešitvijo. V primeru nerešljivega spora je pristojno sodišče na območju najemodajalčevega sedeža.
 • Ti splošni pogoji za najem SUP opreme predstavljajo pravno veljavno razmerje med najemodajalcem in najemnikom ter določajo pravice in obveznosti obeh strank med najemom SUP opreme.

Podatki podjetja:

DIGITALNI VITAMIN, Jasenko Ivančević s.p.
Kardeljev trg 9
3320 Velenje
DŠ:36626902
MŠ:3807991000
IBAN: SI56 1010 0005 6033 112